Sarajevski medicinari,zlatna generacija

Ovo je blog bivsih studenata, a sada postarijih doktora medicine. Blog uredjuje mr.med.sci.,dr med.sci.Cengic dr Ferid. Adresa za korespondenciju: letecihol@gmail.com


28.06.2007.

Novi blog:Oftalmologija

Na mom blogu Sarajevski medicinari, zlatna generacija (http://sarajdoktor.blogger.ba) koji je prvobitno zamišljen kao blog koji tretira istoriju sarajevske medicine, počeo sam povremeno da objavljujem I pitanja koja se tiču moje uže specijalnosti, a to su očne bolesti.

Pošto se te dvije stvari dosta razlikuju odlučio sam da postove koji se odnose na očne bolesti prebacim na poseban blog, a da na “starom” blogu ostanu pitanja koja se tiču istorije medicine i medicine uopšte.

Novi blog se zove Oftalmologija, a može se naċi na adresi http://ocnidoktor.blogger.ba .

Uz blogerske pozdrave: Reuw

28.06.2007.

Iz istorije zlatne generacije:prof.dr.Robert Fried

Iz istorije zlatne generacije:

Osnivač mikrobiologije u BiH: Prof.dr. Robert Fried

 

Prof.dr.Šukrija Zvizdiċ, mikrobiolog, poslao nam je ovaj rad o jednom od velikana sarajevskog medicinskog fakulteta, osnivaču Mikrobiološkog instituta   

 

 

Prof. dr. Robert Fried, specijalista mikrobiolog i redovni profesor Medicinskog fakulteta u Sarajevu, rođen je 1892. godine u Žilini, ČSSR. Umro je 20. 10. 1974. godine u Zagrebu, R. Hrvatska.

U rodnom gradu Žilina stekao je osnovno i srednje obrazovanje, a Medicinski fakultet upisuje i završava 1917. godine u Beču, Austrija.

Od 1918. do 1923. godine radi kao vojni ljekar u Armijskoj bolnici u Sarajevu, u svojstvu šefa Bakteriološkog odjeljenja. U ovom vremenskom periodu (1922. god.) boravi tri mjeseca u Institutu “Robert Koch” u Berlinu.  

Ministarstvo narodnog zdravlja tadašnje države odobrava 1923. godine prof. dr. Robertu Friedu zvanje specijaliste bakteriologa.

U periodu od 1923. do 1928. godine osniva i organizuje rad Bakteriološke stanice u Tuzli (BiH), gdje je istovremeno postavljen na dužnost šefa. Ova će ustanova kasnije prerasti u Dom zdravlja Tuzla.

Pod profesorovim rukovodstvom, vršena su obimna sistematska ispitivanja zdravstvenog stanja stanovništva. Tako je pod njegovim rukovodstvom, vršena sistematska eradikacija malarije, endemskog sifilisa, tuberkuloze, kao i drugih uzročnika akutnih zaraznih bolesti, koji su bili značajno prisutni na tom području. Zalaganjem dr. Roberta Frieda na teritorijama tuzlanske i banjalučke oblasti, podignuto je nekoliko zdravstvenih stanica, seoskih narodnih kupatila, kao i dječije oporavilište na Ozrenu.  

Od 1928. do 1933. godine boravio je na stručnom usavršavanju, odnosno radu u odgovarajućoj ustanovi u Berlinu, Njemačka. Naime, imenovan je za zamjenika šefa Higijensko-bakteriološkog zavoda Berlin-Westend, sve do njegovog povratka u Jugoslaviju. Dolaskom nacional-socijalističkog režima na vlast u Njemačkoj, profesor Fried se 1933. godine vraća u Jugoslaviju, u Banja Luku, gdje je postavljen za šefa Bakteriološko-epidemiološkog odjeljenja Higijenskog zavoda. Poslije će postati upravnik Higijenskog zavoda u Banja Luci i na toj funkciji ostati sve do svog dolaska u Sarajevo. U ovom periodu nastavlja rad na ispitivanju i suzbijanju zaraznih bolesti u Bosni i Hercegovini.

Tokom 1940. godine, u vremenskom periodu od 5 mjeseci, boravi u Centralnom higijenskom zavodu i Infektivnoj klinici u Beogradu (prof. dr. Todorović), gdje izučava problematiku bakteriofaga.

Od juna 1946. do 06. 04. 1948. godine, obavlja dužnost šefa SES-a u Banja Luci.

Novembra 1947. godine izabran je za vanrednog profesora na Katedri za mikrobiologiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Na ovu dužnost stupa 1948. godine, kada i osniva Institut za mikrobiologiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Naime, 1. aprila 1948. godine osniva se Institut za mikrobiologiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu, za čijeg šefa se imenuje prof. dr. Robert Fried. Funkciju šefa Instituta obavlja do septembra 1963. godine, kada odlazi, poslije 46 godina rada, u penziju.

Na istom fakultetu habilitirao je 26. 02. 1957. godine. Habilitacioni rad je imao naslov “Hamolysehemmung und Hamolysesteigerung durch Diphtheriae-bacillen” (Zbl. f. Bakt. Orig. Bd. 165, 1956.).

Poslije isteka zakonskog roka, a prema Zakonu o Univerzitetu, reizabran je 27. 12. 1957. godine u isto nastavno zvanje. Ovaj Izvještaj fakultetskoj upravi Medicinskog fakulteta u Sarajevu podnijeli su 01. 10. 1957. godine prof. dr. Nedo Zec i prof. dr. Bogdan Zimonjić.

Do perioda izbora u zvanje vanrednog profesora, prof. dr. Robert Fried je objavio kako u zemlji, tako i u inostranstvu, više stručnih i naučnih radova. Bio je saradnik na izradi “Priručnika za bakteriološke i serološke metode”, Med. knjiga, Beograd 1953.,  kao i saradnik na izradi pomoćnog udžbenika za studente medicine, pod naslovom “Opšta i specijalna mikrobiologija", 450 strana, štampan 1956/57. god.

Prema ocjeni referenata iz 1957. godine “drug prof. dr. Robert Fried odlično je organizovao Mikrobiološki institut, čiji je on šef od samog početka, te stalno uvodi nove metode rada, neke od njih postigavši vlastitim naučnim istraživanjem i radom. Za studente je izradio priručnik, polaže veliku pažnju na praktični rad, povezujući neophodnu teoriju sa problemima na terenu u našoj zemlji”. U zaključku referenti iznose “na osnovu svega gornjeg, referenti predlažu da se drug dr. Fried Robert ponovo izabere za vanrednog profesora za predmet “mikrobiologija” kao i dalje za šefa Mikrobiološkog instituta Medicinskog fakulteta u Sarajevu”.

Na sjednici Fakultetske uprave od 24. marta 1959. godine, određeni su referenti za izbor prof. dr. Roberta Frieda u zvanje redovnog profesora za predmet mikrobiologija. Od strane Uprave određeni su sljedeći referenti: prof. dr. Milutin Djurišić, prof. dr. Pavao Štern i prof. dr. Miloš Aranicki. Prema izvještaju referenata, prof. dr. Robert Fried je u periodu od izbora u zvanje vanrednog profesora do tadašnje prijave na konkurs objavio šest stručnih i naučnih radova. Osim toga, kao saradnik je učestvovao u izradi prvog jugoslovenskog udžbenika za studente medicine, pod nazivom “Mikrobiologija i parazitologija”, u redakciji prof. dr. B. Karakaševića, Medicinska knjiga Beograd-Zagreb 1962. i 1969. godina, kao i priručnika “Priručnik standardnih metoda za mikrobiološki rutinski rad”, Medicinska knjiga Beograd-Zagreb 1953. i 1967. godina.

Za studente Medicinskog fakulteta napisao je dvije skripte: “Opšta i specijalna mikrobiologija, 1952/53. god. i “Opšta i specijalna mikrobiologija i mikrobiološke vježbe, 956/57. god.

Komisija je konstatovala, da je prof. dr. Robert Fried u ovom periodu imao niz predavanja na kongresima i stručnim sastancima. Tako je na Kongresu austrijskih mikrobiologa, održanom u Gmundenu tokom 1956. godine, imao referat iz područja mikrobiologije. Naročito se istakao u izučavanju epidemiologije i etiologije Bangove bolesti, što je zabilježeno u poznatim priručnicima iz mikrobiologije. Također je konstatovano, da je tokom 40-godišnjeg rada, prof. dr. Robert Fried svoje iskustvo prenosio na svoje bliže, ali i dalje saradnike i da je tokom ovog perioda obrazovao više osoba sa srednjom i visokom naobrazbom. Na osnovu činjenica, imenovani referenti “smatraju da vanredni profesor dr. Robert Fried, šef Instituta za mikrobiologiju, po svojim kvalitetima kao stručnjak, naučni saradnik i nastavnik ima sve uslove, da bude izabran za redovnog profesora mikrobiologije na našem Fakultetu”, što je 1959. godine i učinjeno.

Kao redovni profesor i šef Instituta za mikrobiologiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu, obavljao je ove funkcije sve do svog odlaska u mirovinu, 1963. godine. 

Zbog naročitih zasluga na unapredjenju bakteriološke službe u SR Bosni i Hercegovini, organizovanju Instituta za mikrobiologiju i obrazovanju kadrova, prof. dr. Robert Fried je odlikovan Ordenom rada, a Fakultetska uprava ga je izabrala za “zaslužnog profesora” Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

U periodu rukovođenja Institutom za mikrobiologiju, prof. dr. Robert Fried je isti opremio, uz pomoć Svjetske zdravstvene organizacije, Komisije za međunarodnu zdravstvenu saradnju, KOMNIS-a, Centralnog odbora Jugoslovenskog crvenog krsta, Zavoda za socijalno osiguranje i drugih organizacija.

U isto vrijeme, na Medicinskom fakultetu u Sarajevu se formira i radi Institut za virusologiju, pod rukovodstvom prof. dr. Aleksandra Terzina. Ove dvije institucije imaju usku saradnju i zajednički nastup u izvođenju nastave za studente medicine. U poslijeratnom periodu, zaposlenici ova dva Instituta su izvodili nastavu za studente medicine iz oblasti bakteriologije, virusologije i parazitologije, kao i sva tada neophodna laboratorijska istraživanja i rutinsku mikrobiološku dijagnostiku.

U periodu 1955. godine u Institutu za mikrobiologiju i virusologiju, bilo je zaposlenih tri nastavnika i osam asistenata, a tokom šezdesetih godina na Institutu za mikrobiologiju je radilo trinaest laboranata, osam pomoćnih laboranata i radnika, jedan admninistrativni službenik i jedan daktilograf. U narednom periodu i do odlaska prof. dr. Roberta Frieda u penziju, na Institutu se obavljala značajna naučnoistraživačka aktivnost, što je imalo za rezultat habilitiranje nekoliko profesorovih saradnika, kao i izborom docenata na predmetu mikrobiologija Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Tako je tokom 1962. godine na Institutu za mikrobiologiju bilo zaposleno šest nastavnika, dva asistenta, petnaest laboranata, četiri radnice i jedan administrativni službenik, a u Institutu za virusologiju tri nastavnika, jedan asistent, dva laboranta, jedan administrativni službenik i šest radnica.

Septembra 1963. godine, prof. dr. Robert Fried, poslije uspješnih i burnih 46 godina aktivnog ljekarskog, profesorskog i šefovskog rada, odlazi u penziju. Tako se završila jedna uspješna karijera ljekara-specijaliste mikrobiologa. Ostavio je neizbrisivi trag, kako na ukupna medicinska zbivanja svoga, ali i nastupajućeg perioda, tako i na nas medicinske mikrobiologe, koji ga nažalost nismo lično poznavali.

Poznato je, da je Institut za mikrobiologiju, parazitologiju i imunologiju dugi niz godina nosio ime «Dr Robert Fried». 

Umro je u Zagrebu 20. 10. 1974. godine.

Sarajevski medicinari,zlatna generacija
<< 06/2007 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930


MOJI LINKOVI

Cemu ovaj blog?
Kako ste zadovoljni BH doktorima
Dovoljno su strucni,ali je organizacija zdravstva losa
Ne znaju dovoljno a umisljeni su da znaju
Vecina trazi novac, rijetki su posteni
Vecina su posteni, rijetki traze novac ili poklone
  
pollcode.com free pollsOtvaramo ovaj blog, mi studenti sarajevskog Medicinskog fakulteta, koji smo studij upisali daleke druge polovine sedamdesetih godina proslog vijeka.

Danas smo mi rasuti po cijelom svijetu, najvise nas je ipak u maticnoj zemlji i maticnom najmilijem nam gradu, nasem Sarajevu. Ima vec nekoliko godina kako se mi sastajemo svake trece subote mjeseca aprila, uvijek u drugom gradu lijepe nam Bosne i Hercegovine.

Lani je to bilo u Tuzli, ove godine ce biti u Gradaccu.

Pozivamo sve doktore te generacije da ucestvuju u radu bloga i salju svoje priloge, a na ovim stranicama ce dobiti i obavjestenja o sljedecem sastanku. Nije zabranjeno ni da se druge kolege javljaju.

Kolegijalni pozdrav od osnivaca bloga.

adresa za korespondenciju:letecihol@gmail.com
MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
197494

Powered by Blogger.ba