beats by dre cheap

Prof. dr. Vladimir Kojovic: Doprinos istoriji Bosansko-hercegovacke oftalmologije

Dobio sam e mail od moga kolege prof.dr. Vladimira Kojovica. To je u stvari pismo upuceno prof. dr Izetu Masicu koji je na proljetnom kongresu oftalmologa imao predavanje iz istorije oftalmologije u BiH. Pismo prof. Kojovica objavljujem u cjelini.

Feride
Nadjoh ovo sto si pisao, ...mozda  te moze interesoivati i ovaj prilog ( upucen Prof. Masicu, a i stampano u Arhivu)
Pozdrav Vlado


Poštovani prof. Mašić,
Sa interesovanjem sam saslušao Vaše predavanje iz istorije oftalmolgije koje ste održali na ceremenoji svečanog otvaranja Kongresa oftalmologa iz BiH.
Koristim ovu priliku da Vam kao hroničaru istorijskih dešavanja u zdravstvu iznesem nekoliko podataka koji su možda  značajni.


1. Sjedište Udruženja oftalmologa Jugoslavije  (UOJ) u periodu od 1984 do 1988 godine je bilo u Sarajevu . Predsjednik UOJ je bio Prof Dr Vladimir Kojović,dok je generalni sekretar bio Dr Ferid Čengić. 1987 godine je organizovan Kongres oftalmologa koji je održan u centru Skenderija , u Domu mladih i na Kongresu je učestvovalo 700 oftalmologa. U isto vrijeme je na Igmanu održan Internacionalni simpozijum o intraokularnim lećama. U vrijeme održavanja Kongresa i Simpozijuma na poziv predjednika UOJ organizovan je dolazak „ Project Orbis“ tzv leteće bolnice . Dolazak aviona na aerodrom Sarajeva je dočekan sa velikim interesovanjem. Skoro sva veća preduzeća, gradska uprava i dnevni listovi su se prosto takmičili kako da ugoste velika imena svjetske oftalmologije. Oni su doletjeli u Sarajevo sa avionom DC 8 koji je  bio preuredjen  tako da je imao kompletnu operacionu salu, sobu za oporavak pacijenata nakon operacije, sobu za očne preglede i malu biblioteku . Project Orbis je ostao u Sarajevu tri sedmice i za to vrijeme  je u avionu, na Očnoj klinici i Očnom odjeljenju Vojne bolnice operirano oko 100 pacijenata.  Članovi Orbisa su aktivno učestvovali u radu Kongresa, a učesnici Kongresa su imali priliku da posjete avion i da se upoznaju sa najnovijim tehnološkim dostignućima oftalmologije toga vremena.
 Druga posjeta Orbis Projecta Sarajevu  upriličena je dvije godine kasnije 1989 godine.  Tada su dosli veoma poznati oftalmolozi iz Hjustona Dr Bowes Hammil , Dr Steven Laukaitis i dr.,a pozvani su i poznati oftalmolozi sa podrucja Jugoslavije. Ovaj put je ova posjeta organizovana na drukciji nacin. Clanovi Orbisa su dosli bez aviona, a cijela je posjeta organizovana u prostorima Vojne bolnice Sarajevo. Sve operacije su bile prenosene TV sistemom iz operacione sale u salu za sastanke gdje su bili ljekari sa podrucja cijele zemlje i bila je omogucena   verbalna komunikacija sa operaterom u sali. I ova posjeta je privukla paznju javnosti, pacijenata i ljekara i dala je odlicne rezultate po broju operisanih i pregledanih pacijenata.
Kontakt izmedju oftalmologa iz Sarajeva i Orbisa se nastavio i kada je u toku rata grad krvario u opsadi  bez vode i struje, hrane , lijekova i kada je danju i nocu bio na udaru granata. U bolnicama je bilo veliki broj ranjenika a medju njima i onih sa teskim povredama ociju .Uputio sam  poziv Orbisu sa molbom da ,ako je moguce, pošalju u pomoć jednog vitreo-retinalnog  hirurga. Orbisovci su poslali Dr Roberta Butnera koji je dosao u vrijeme najzešćih bombardovanja grada i bolnica u junu 1993 godine. Dr Butner je ostao oko desetak dana u  Državnoj bolnici ( bivša Voja bolnica), pregledao je mnoge povređene, ali nazalost u to vrijeme, bez vode, bez struje i odgovarajuce opreme nije mogao uraditi neke slozenije operacije.
2. 1987 godine je organizovana  Jugoslovenska očna banka čiji je predsjenik bio Prof Dr Vladimir Kojović. To je bila prva očna banka koja je organizovana na području bivše Jugoslavije. Sjedište i prostorije  Očne banke su bili  u Vojnoj bolnici Sarajevo. Ova banka je imala  odličnu saradnju sa Lions Eye Bank lociranom u Hustonu (SAD). U više navrata smo dobivali rožnjače iz ove banke koje su zatim slane u Očne klinike Sarajevo, Beograd i Zagreb gdje su dobiveni materijali transplantirani bolesnicima. Ratna dešavanja su prekinula ovu aktivnost . U toku rata ( 1992 godine)je banka preimenovana u Očna banka BiH i tako registrovana. Iz nekih razloga je ta dokumentacija nažalost izgubljena.
3. Na inicijativu Prof Dr Vladimira Kojovića osnovano Odjeljenje za eksperimentalnu oftalmologiju pri Institutu za fiziologiju Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. Šef Instituta za fiziologiju je bio Prof Dr Muhidin Hamamdžic koji je davao značajnu podršku radu Odjeljenja i sam učestvovao u svim projektima. Odjeljenje je okupljalo veći broj oftalmologa koji su bili zainteresovani za ovaj rad: Dr Sabahudin Hodžić, Dr Vladimir Stolić, Dr Ferid Čengić, Dr Petar Aleksić, Prof Dr Arsen Šurlan ( Elektrotehnički fakultet Sarajevo), Prof Dr Nebojša Đorđević ( Fabrika Lek ,Ljubljana), Dr Ibrahim Pačo , Prof Dr Slobodan Golubović ( Očna klinika Beograd)  i drugi i koji su zajedno sa fiziolozima : Prof Dr Muhidin Hamamdžić. Prof Dr Jospi Krnić, Dr Emir Duzić veoma uspješno radili na istraživanjima i realizaciji niza projekata koji su bili finansirani od SIZ-a za nauku, fabrike lijekova “ Lek” i dr.
Najznačajniji projekti su bili
1.       1979-1982. Istraživanje nekih aspekata funkcije oka i optičkog nerva u cilju obezbeđivanja  preduslova  za konstrukciju elektronskog oka (SIZ nauke BiH)
2.       1981-1983. Ispitivanje djelovanja  modifikatora autonomnog nervnog sistema na dinamiku očne vodice i intraokularni pritisak (SIZ nauke BiH)
3.       1981-1983. Doprinos  istraživanju  mehanizma nastanka eksperimentalnog glaukoma i mogućnosti njegove modifikacije pomoću  otrova  Latrodectus tridecimgutatus (SIZ nauke BiH)
4.       1983. Ispitivanje efekata lokalne aplikacije različitih koncentracija  Redergina na eksperimentalno izazvanu očnu hipertenziju (LEK)
5.       1986-1988. Ispitivanje mogućnosti primjene agonista i antagonista  alfa adrenergičkih i dopaminergičkih receptora u terapiji eksperimentalno  izazvane očne hipertenzije (SIZ nauke BiH)
6.       1986-1990. Ispitivanje  mogućnosti  primjene bioloških ljepila kod transplantacije rožnjače (SIZ nauke BiH)
7.       1987-1988. Predkliničko-klinička ispitivanja Redergina kod glaukoma (LEK)  itd
Ovo Odjeljenje je imalo zajedničke istraživačke projekte sa Institutom oftalmologije iz Londona (  Rukovodilac : Prof Dr  David Cole) i Institut za oftalmologiju “Helmholc” iz Moskve ( Rukovodioci:Prof Dr Jermakova, Prof. Dr Bunin). U više navrata su izmjenjene posjete naučnika iz Londona, Moskve, San Franciska  sa istraživačima sa naseg Odjeljenja. Publikovani su zajednicki radovi koji su objavljivani u časopisima Experimantal Eye Reasearch , Vestnik oftalmologii, Jugoslovenski oftalmološki arhiv i dr.
4. U Novembru 1992 godine je na inicijativu Dr Bakira Nakaša izašao prvi broj Medicinskog biltena Državne bolnice Sarajevo. Urednik prva dva broja je bio Prof Dr Vladimir Kojović ( koji je u to vrijeme  na osnovu rješenja Vlade BiH skupa sa Prof Dr A. Lovričevićem i Dr  Bakir Nakašem bio član Upravnog odbora Državne bolnice Sarajevo), a trećeg broja Dr Ler, sekretar časopisa je bila G-dja Nataša Filatov, bibliotekar. Ukupno su izašla  tri  broja  - novembar 1992 vol. 1, br. 1; oktobar 1993, vol.2, br. 2; juli 1994 vol.3, br. 1.( Sva tri broja se nalaze u biblioteci Opće bolnice „Prim Dr Abdulah Nakaš“ Sarajevo). Bilten je pripreman u prostorijama Državne bolnice a štapan je u štampariji lista „Oslobođenje“ koji je bio i sponzor tog projekta. U časopisu su obrađivane teme koje su se većinom odnosile na ratne povrede, medicinske doktrine iz ratne hirurgije, novostečena iskustva itd. Mislim da je to bio jedini medicinski časopis koji je izlazio u   to vrijeme.
 Izdavačka djelatnost:
a.       JUGOSLOVENSKI OFTALMOLOŠKI ARHIV: je počeo redovno izlaziti  od 1963 godine u Sarajevu. Dugogodišnji urednik ovoga najpoznatijeg oftalmološkog časopisa   na prostorima bivše Jugoslavije je bio Prim Dr Sabahudin Hodžić. 1989 godine su Dr Vladimir Stolić i Vera Kojović, bibliotekar Očne klinike Sarajevo izdali : Bibliografija-Jugoslovenski oftalmološki arhiv-Sarajevo 1963-1987   ( UDK 01 YU ISSN 0352-1125)
b.      Prvu knjigi oftalmologije na području RBiH je napisao Prof Dr Vladimir Čavka : Oftalmologija. Urednik je bio Prim Dr Sabahudin Hodžić
c.       Nastavnici Katedre za oftalmologiju  ( M. Bijedić, B. Mastilović, M.Miličević, S. Čupić, R. Alajbegović, Lj. Milanović i V.Kojović) su napisali knjigu za studente medicine: OČNE BOLESTI , “Svjetlost” OOUR Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva, Sarajevo, 1982.
d.      Dr Vladimir Kojović i Dr Slobodan Purišić: Hirurgija-praksa ( Oftalmologija, Otorinolaringologija) Svjetlost, Sarajevo, 1984
e.       Vladimir Kojović : Farmakoterapija u oftalmologiji, Svjetlost, Sarajevo 1986. Ovo je bila prva i jedina knjiga iz ovoga područja na prostorima bivše Jugoslavije
 
 
 
 
 

Sarajevski medicinari,zlatna generacija
http://sarajdoktor.blogger.ba
03/10/2008 12:38