beats by dre cheap

Oftalmološki leksikon (2)- Dark Adaptation- Adaptacija na tamu i kokošije sljepilo

Da bi jasno vidjeli količina svjetla koja dolazi u oko mora biti umjerena. Postoje mehanizmi u oku koji umanjuju, odnosno uveċavaju količinu upadne svjetlosti. Ti mehanizmi se ogledaju u otvaranju i zatvaranju zjenice, te u biohemijskim pocesima u mrežnjači oka.

Reakcija zjenice na svjetlo, nastaje komplikovanim nervnim putem čiji je početak u receptorima mrežnjače a završetak u mišiċnim vlaknima otvarača i zatvara zjenice koji se nalaze u dužici (irisu). U ostvarenju ovog puta učestvuju optički živac, centri u mozgu i autonomni nervni sistem koji pokreċe mišiċe u dužici oka. Pri prevelikoj količini svjetla zjenica se sužava, a u mraku se širi. Pri tome se površina zjenice može poveċati, odnosno smanjiti i za više od deset puta. Ovaj mehanizam kontrole širine zjenice je jako osjetljiv i mnoge nervne bolesti i hemijske supstance (lijekovi, droge) mogu uticati i izazivati poremeċaje kontrole zjenica. Početci nekih nervnih bolesti (kao napr. multiple skleroze) vezani su za ošteċenja ovog puta, a upotreba nekih droga se može dijagnostikovati promjenama u širini I reakciji zjenice.

Sama reakcija zjenica nije dovoljna da u svim uslovima vidimo dobro. Kada vozimo auto pri jakom svjetlu i naglo uđemo u neosvjetljen tunel, i pored brzog širenja zjenica mi ne vidimo jasno. Potreban je još jedan period da se prilagodimo tami. U našoj mrežnjači se u receptornim ċelijama, prije svega u štapiċima odigraju biohemijski procesi koji poveċaju količinu fotoreceptivne tvari, te mi ubrzo vidimo i u tami. Na ovaj process adaptacije u tami (dark adaptation) učestvuje količina nekih pigmenata (karotina) i vitamina u mrežnjači, prije svega vitamina A ( o posljedicama nedostatka vitamina A vise vidi ovdje ). Ako nedostaje vitamina A proces se ne može obaviti. Najpoznatija posljedica nedostatka vitamina A je nesosobnost snalaženja i gledanja u tami (kokošije sljepilo).

Brzina adaptacije se u klinickoj praksi moze mjeriti posebnim aparatom, o cemu vise mozes vidjeti ovdje

Sarajevski medicinari,zlatna generacija
http://sarajdoktor.blogger.ba
17/06/2007 10:46